จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +162,764 4,451,969
 • 2 +129,754 3,895,182
 • 3 +66,497 2,415,074
 • 4 +67,746 1,880,666
 • 5 +44,894 1,681,010
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +218,793 780,217
 • 2 +129,754 3,895,182
 • 3 +183,910 380,167
 • 4 +102,124 1,486,064
 • 5 +162,764 4,451,969
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 3,108
 • 2 +21,716 57,064
 • 3 +4,621 18,254
 • 4 +249 3,294
 • 5 +328 3,308