จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +243,240 6,087,806
 • 2 +176,316 5,097,498
 • 3 +72,307 3,236,280
 • 4 +25,115 2,774,927
 • 5 +209,457 2,468,988
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +128,646 1,187,768
 • 2 +176,316 5,097,498
 • 3 +243,240 6,087,806
 • 4 +209,457 2,468,988
 • 5 +218,749 1,549,104
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +233 233
 • 2 +17 3,055
 • 3 +147 14,744
 • 4 +13 5,704
 • 5 +57 5,932