จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +171,815 3,768,544
 • 2 +140,306 3,367,117
 • 3 +71,886 2,074,216
 • 4 +70,800 1,628,522
 • 5 +83,807 1,412,989
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +171,815 3,768,544
 • 2 +76,899 1,119,333
 • 3 +71,886 2,074,216
 • 4 +48,226 845,114
 • 5 +140,306 3,367,117
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +1,328 7,158
 • 2 +1,475 0
 • 3 +8 3,206
 • 4 +219 7,468
 • 5 +22,004 42,296