จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +236,028 4,144,940
 • 2 +204,720 3,677,059
 • 3 +119,908 2,249,628
 • 4 +83,405 1,771,846
 • 5 +103,937 1,563,615
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +110,358 1,303,205
 • 2 +136,553 0
 • 3 +236,028 4,144,940
 • 4 +119,908 2,249,628
 • 5 +204,720 3,677,059
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +125 3,344
 • 2 +572 351,583
 • 3 +650 60,177
 • 4 +86 3,296
 • 5 +126 4,255