จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +229,672 3,237,941
 • 2 +59,672 1,407,365
 • 3 +37,195 1,223,494
 • 4 +83,382 877,540
 • 5 +118,683 840,347
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +76,305 432,517
 • 2 +83,382 877,540
 • 3 +118,683 840,347
 • 4 +229,672 3,237,941
 • 5 +58,545 689,935
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 3,323
 • 2 +0 10,274
 • 3 +0 32,309
 • 4 +0 5,343
 • 5 +0 3,028