จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +309,525 7,630,163
 • 2 +133,665 5,817,062
 • 3 +52,929 3,570,740
 • 4 +164,792 3,533,264
 • 5 +128,541 3,229,078
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +274,617 2,741,394
 • 2 +309,525 7,630,163
 • 3 +164,792 3,533,264
 • 4 +151,981 1,927,599
 • 5 +290,884 2,656,252
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 3,002
 • 2 +0 10,992
 • 3 +0 4,183
 • 4 +0 40,069
 • 5 +0 10,278