ถาม - ตอบ

ฉันจะได้รับเงินจาก Online Station เมื่อไหร่?

Online Station จะชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามข้อมูลที่คุณได้ระบุไว้ในหน้าตั้งค่า เราไม่มีการกำหนดยอดเงินขั้นต่ำในการชำระเงิน เมื่อคุณได้สังกัด Online Station แล้ว อย่าลืมเข้าไปกรอกข้อมูลการชำระเงินด้วย และต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า โดยอัพโหลดหลักฐานเป็นไฟล์ JPG,PDF ได้ที่เมนูตั้งค่า หากกรอกข้อมูลหรือส่งเอกสารไม่ครบภายในวันสุดท้ายของเดือน ช่องของคุณจะไม่ได้รับการชำระเงินในเดือนนั้น ยอดรายได้จาก Youtube ในแต่ละเดือนจะสรุปให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู "รายงาน"

*รายชื่อบัญชีธนาคารที่สามารถใช้รับเงินได้

- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารทหารไทย

ตัวอย่างการชำระเงิน : รายได้ของเดือนมีนาคม 59 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

• รายได้ของเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คุณจะได้รับในวันที่ 4 เมษายน 2559

• รายได้ของเดือนมีนาคม 2559 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

• รายได้ของเดือนเมษายน 2559 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2559

• รายได้ของเดือนพฤษภาคม 2559 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

• รายได้ของเดือนมิถุนายน 2559 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

• รายได้ของเดือนกรกฎาคม 2559 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 กันยายน 2559

• รายได้ของเดือนสิงหาคม 2559 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

• รายได้ของเดือนกันยายน 2559 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

• รายได้ของเดือนตุลาคม 2559 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2559

• รายได้ของเดือนพฤศจิกายน 2559 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 มกราคม 2560

• รายได้ของเดือนธันวาคม 2559 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560