ถาม - ตอบ

ฉันจะได้รับเงินจาก Online Station เมื่อไหร่?

Online Station จะชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามข้อมูลที่คุณได้ระบุไว้ในหน้าตั้งค่า เรากำหนดยอดเงินขั้นต่ำในการชำระเงินที่ 100 บาท เมื่อคุณเข้าสังกัด Online Station แล้ว อย่าลืมเข้าไปกรอกข้อมูลการชำระเงินด้วย โดยใช้เอกสารบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อประกอบการโอนเงินเข้า

โดยอัพโหลดเอกสารเป็นไฟล์หรือภาพถ่ายสกุล JPG หรือ PDF ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 1000x1000 pixel ได้ที่เมนูตั้งค่า ซึ่งหลังจากใส่เอกสารในระบบแล้ว ต้องรออีก 1-2 เดือนเพื่อรอการอนุมัติเอกสารเข้าสู่ระบบบัญชี โดยยอดรายได้จาก Youtube ในแต่ละเดือนจะสรุปให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน (หากคุณตรวจสอบพบตัวเลขระหว่างเดือน นั่นอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้อง) โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู "รายงาน"

*รายชื่อบัญชีธนาคารที่สามารถใช้รับเงินได้

- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารทหารไทย
- ธนาคารธนชาติ
- ธนาคารออมสิน

รายได้โดยปกติจะเข้าทุกวันที่ 4 ของเดือน หากวันที่ 4 ในเดือนนั้นๆ ตรงกับเสาร์-อาทิตย์ ทางบัญชีจะเลื่อนการชำระเงินในวันศุกร์แทน (ก่อน 1-2 วัน) 

ตัวอย่างการชำระเงิน :


• รายได้ของเดือนธันวาคม 2561 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

• รายได้ของเดือนมกราคม 2562 คุณจะได้รับในวันที่ 4 มีนาคม 2562

• รายได้ของเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คุณจะได้รับในวันที่ 4 เมษายน 2562

• รายได้ของเดือนมีนาคม 2562 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

• รายได้ของเดือนเมษายน 2562 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

• รายได้ของเดือนพฤษภาคม 2562 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

• รายได้ของเดือนมิถุนายน 2562 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2562

• รายได้ของเดือนกรกฎาคม 2562 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 กันยายน 2561

• รายได้ของเดือนสิงหาคม 2562 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562

• รายได้ของเดือนกันยายน 2562 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

• รายได้ของเดือนตุลาคม 2562 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

• รายได้ของเดือนพฤศจิกายน 2562 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 มกราคม 2563

• รายได้ของเดือนธันวาคม 2562 คุณจะได้รับภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563