ถาม - ตอบ

วิธีส่งเอกสารบัตรประชาชนและหน้าบัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน

                หลังจากที่เป็น OS Caster แล้ว พาร์ทเนอร์ทุกคนต้องเตรียมเอกสารเป็นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนหรือถ่ายรูปเป็นไฟล์ JPG หรือ PDF ไฟล์จะต้องสามารถมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจน หากข้อมูลไม่ชัดทางฝ่ายบัญชีจะไม่สามารถชำระเงินให้ได้

 

                วิธีการส่งเอกสาร คุณสามารถล็อคอินเข้าหน้า OS DASHBOARD คลิกที่รูปฟันเฟือง มุมขวาบน เลือก Personal Setting เลื่อนมาที่แถบ “ข้อมูลการชำระเงิน” กดอัพโหลดรูปบัตรประชาชน และหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งกรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลธนาคารให้ถูกต้อง หากกรอกข้อมูลก่อนวันที่ 15 จะสามารถทำจ่ายเงินได้ในเดือนถัดไป