ถาม - ตอบ

วิธีส่งเอกสารบัตรประชาชนและหน้าบัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน

หลังจากที่เป็นสมาชิกกับ OS Influencer Network แล้ว พาร์ทเนอร์ทุกคนต้องเตรียมเอกสารเป็นบัตรประชาชนและหน้าบัญชีธนาคาร แล้วสแกน/ถ่ายรูปเป็นไฟล์ JPG หรือ PDF และจะต้องสามารถมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจน หากข้อมูลไม่ชัดทางฝ่ายบัญชีจะไม่สามารถชำระเงินให้ได้

วิธีการส่งเอกสาร คุณสามารถล็อคอินเข้าหน้า OS DASHBOARD > คลิกที่รูป ฟันเฟือง มุมขวาบน > เลือก Personal Setting > เลื่อนมาที่แถบ “ข้อมูลการชำระเงิน” > กดอัพโหลดรูปบัตรประชาชน และหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งกรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลธนาคารให้ถูกต้อง หากกรอกข้อมูลก่อนวันที่ 15 จะสามารถทำจ่ายเงินได้ในเดือนถัดไป

โดยรบกวนตรวจสอบภาพก่อนนำส่งดังนี้
1.ภาพชัด ไม่เบลอ อ่านข้อความบนเอกสารได้ครบทุกตัว
2.ไม่มีแสงสะท้อน (จนอ่านข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้)
3.เป็นภาพถ่ายด้านตรง
4.ไม่เอียง
5.เป็นภาพถ่ายที่เจาะจงเฉพาะเอกสาร ไม่ถ่ายไกลเกินไป
6.ข้อความหน้าบัตรหรือหน้าเอกสารต้องไม่ถูกปิดบังข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือไม่ตัดขาดข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดไป
7.เอกสารระหว่างบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารแยกส่ง (ไม่รวมกัน)
8.ไฟล์ไม่มีขนาดใหญ่จนเกินไป หรือมีขนาดไม่เกิน 1000 x 1000 pixel

เมื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารมาแล้วจะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 3 วัน หากเอกสารเรียบร้อย จะมีเครื่องหมาย “ถูก” ปรากฏ หากเอกสารต้องแก้ไข หรือทีมงาน Reject เอกสาร จะมีเครื่องหมาย “ผิด” ให้ทำการถ่ายภาพเอกสารใหม่และอัพโหลดอีกครั้งจนกว่าจะได้รับเครื่องหมาย “ถูก”

ตัวอย่างภาพเอกสาร :