ถาม - ตอบ

วิธีขอยกเลิกสัญญากับพาร์ทเนอร์เก่า

ช่อง Youtube สามารถเป็นพาร์ทเนอร์ได้เพียง 1 สังกัดเท่านั้น หากช่องของคุณได้เคยไปสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับสังกัดอื่นอยู่แล้ว และมาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ Online Station เราจะไม่สามารถรับช่องของคุณเข้าสังกัดได้ จนกว่าคุณจะไปขอยกเลิกสัญญากับพาร์ทเนอร์เดิมก่อน ซึ่งแต่ละสังกัดก็จะมีรายละเอียดของสัญญาแตกต่างกัน ดูวิธีการและรายละเอียดได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

 

Fullscreen – หลังจากสมัครช่องคุณจะติดสัญญา 2 ปี และต่ออายุสัญญาอัตโนมัติ หากคุณต้องการจะยกเลิกสัญญาให้ติดต่อที่อีเมล์ support@fullscreen.net เพื่อแจ้งเค้าล่วงหน้าว่าไม่ต้องการต่ออายุแล้ว และสอบถามวันหมดอายุของสัญญา ก่อนเวลาหมดสัญญา 1 เดือน ให้กดปุ่ม “Request to Unlink” หรือ “คำขอยกเลิกการลิงก์” ที่เมนู “ช่อง” และคอยตรวจสอบอยู่ตลอดว่าคำขอของคุณถูกยกเลิกหรือเปล่า หากถูกยกเลิกต้องรับติดต่อฝ่าย Support เพื่อขอคำชี้แจง

 

TGN / Broadband TV – หลังจากสมัครช่องคุณจะติดสัญญา 2 ปี และต่ออายุสัญญาอัตโนมัติ หากคุณต้องการจะยกเลิกสัญญาให้ติดต่อที่อีเมล์ support@tgn.tv เพื่อแจ้งเค้าล่วงหน้าว่าไม่ต้องการต่ออายุแล้ว และสอบถามวันหมดอายุของสัญญา ก่อนเวลาหมดสัญญา 1 เดือน ให้กดปุ่ม “Request to Unlink” หรือ “คำขอยกเลิกการลิงก์” ที่เมนู “ช่อง” และคอยตรวจสอบอยู่ตลอดว่าคำขอของคุณถูกยกเลิกหรือเปล่า หากถูกยกเลิกต้องรับติดต่อฝ่าย Support เพื่อขอคำชี้แจง

 

Curse – ไม่มีการผูกสัญญา สามารถกดปุ่ม “Request to Unlink” หรือ “คำขอยกเลิกการลิงก์” ที่เมนู “ช่อง” และส่งรายละเอียดแจ้งว่าต้องการขอยกเลิกการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ลิ้งค์นี้ http://support.unionforgamers.com/anonymous_requests/new ภายใน 30 วัน เราจะถูกปล่อยจากการเป็นพาร์ทเนอร์ทันที

 

Freedom – ไม่มีการผูกสัญญา สามารถกดปุ่ม “Request to Unlink” หรือ “คำขอยกเลิกการลิงก์” ที่เมนู “ช่อง” และส่งรายละเอียดแจ้งว่าต้องการขอยกเลิกการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ลิ้งค์นี้ http://freedom2.support.tm/customer/portal/emails/new ภายใน 30 วัน เราจะถูกปล่อยจากการเป็นพาร์ทเนอร์ทันที

 

หลังจากที่คุณยกเลิกสัญญากับพาร์ทเนอร์เก่าเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งอีเมล์หาเราอีกครั้ง เพื่อทำการเชื่อมต่อพาร์ทเนอร์กับ Online Station (สิ่งที่คุณจะได้รับจาก Online Station) หากคุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องการยกเลิกสัญญากับพาร์ทเนอร์เก่าโปรดติดต่อที่ onlinestationcasters@gmail.com ทีมงาน OS ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือช่องของคุณ เพื่อให้คุณได้รับการดูแลและสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าจาก Online Station ได้

 

วิธีการตรวจสอบว่าช่องเราอยู่สังกัดไหน?

เข้าที่เมนู “ช่อง” ดูที่เครือข่ายจะเห็นชื่อสังกัดที่ช่องเราอยู่