ถาม - ตอบ

ฉันสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Paid Subscription, Fan Funding, Paid Content ได้ไหม?

คุณไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่น Paid Subscription, Fan Funding, Paid Content ได้ ระบบเหล่านี้จะยังไม่เปิดให้ใช้กับคนที่อยู่ในสังกัด Online Station ในเวลานี้ เพราะ Youtube ไม่เปิดให้ใช้ระบบนี้ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามหากมีการเปิดให้ใช้ได้ในอนาคต เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบเหล่านี้ในการสร้างรายได้ รายได้หลักจากการทำช่อง Youtube เกิดจาการที่โฆษณามาแสดงบนช่องเรา ซึ่งทุกคนในสังกัด Online Station สามารถเปิดใช้งานได้อยู่แล้ว

 

Paid Subscriptions คือ ผู้ชมสามารถสมัครเพื่อจ่ายเงินให้ช่องทุกเดือน

Fan Funding คือ ผู้ชมสามารถบริจาคเงินให้ช่องได้

Paid Content คือ ผู้ชมต้องจ่ายเงินก่อนที่จะดูวิดีโอของเรา