จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 zbing z. zbing z.
  ผู้ติดตาม5,860,336(325,173) วิดีโอล่าสุด
 • 2 My Mate Nate My Mate Nate
  ผู้ติดตาม4,932,776(274,469) วิดีโอล่าสุด
 • 3 fedfeclip fedfeclip
  ผู้ติดตาม3,167,498(82,373) วิดีโอล่าสุด
 • 4 Kan Atthakorn Kan Atthakorn
  ผู้ติดตาม2,757,169(57,227) วิดีโอล่าสุด
 • 5 KRK Chanel KRK Chanel
  ผู้ติดตาม2,322,175(200,789) วิดีโอล่าสุด
 • 6 Maser Gamer Maser Gamer
  ผู้ติดตาม2,300,987(72,749) วิดีโอล่าสุด
 • 7 Epicpb THgame Epicpb THgame
  ผู้ติดตาม2,279,676(326,684) วิดีโอล่าสุด
 • 8 Xcrosz Xcrosz
  ผู้ติดตาม2,085,528(118,005) วิดีโอล่าสุด
 • 9 Nate & Mee Nate & Mee
  ผู้ติดตาม1,667,020(115,123) วิดีโอล่าสุด
 • 10 KNCraZy KNCraZy
  ผู้ติดตาม1,644,359(45,117) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +325,173 5,860,336
 • 2 +274,469 4,932,776
 • 3 +82,373 3,167,498
 • 4 +57,227 2,757,169
 • 5 +200,789 2,322,175
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +325,173 5,860,336
 • 2 +274,469 4,932,776
 • 3 +139,001 1,062,885
 • 4 +200,789 2,322,175
 • 5 +326,684 2,279,676
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +247 36,613
 • 2 +67 3,314
 • 3 +9 3,714
 • 4 +24 4,337
 • 5 +34 6,784