จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 zbing z. zbing z.
  ผู้ติดตาม8,531,842(192,269) วิดีโอล่าสุด
 • 2 My Mate Nate My Mate Nate
  ผู้ติดตาม6,562,432(140,949) วิดีโอล่าสุด
 • 3 UDiEX2 UDiEX2
  ผู้ติดตาม4,081,033(396,962) วิดีโอล่าสุด
 • 4 fedfeclip fedfeclip
  ผู้ติดตาม3,714,645(37,561) วิดีโอล่าสุด
 • 5 MonDEV MonDEV
  ผู้ติดตาม3,634,048(139,333) วิดีโอล่าสุด
 • 6 KRK Studio KRK Studio
  ผู้ติดตาม3,553,564(150,344) วิดีโอล่าสุด
 • 7 1412 1412
  ผู้ติดตาม3,252,907(281,915) วิดีโอล่าสุด
 • 8 Maser Gamer Maser Gamer
  ผู้ติดตาม3,027,847(57,169) วิดีโอล่าสุด
 • 9 Kan Atthakorn Kan Atthakorn
  ผู้ติดตาม2,974,122(16,947) วิดีโอล่าสุด
 • 10 Xcrosz Xcrosz
  ผู้ติดตาม2,725,080(58,450) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +192,269 8,531,842
 • 2 +140,949 6,562,432
 • 3 +396,962 4,081,033
 • 4 +37,561 3,714,645
 • 5 +139,333 3,634,048
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +396,962 4,081,033
 • 2 +140,949 6,562,432
 • 3 +281,915 3,252,907
 • 4 +192,269 8,531,842
 • 5 +123,179 2,441,478
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +633 4,894
 • 2 +2,267 12,381
 • 3 +19,525 2,372,456
 • 4 +0 6,380
 • 5 +5 19,370