จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 zbing z. zbing z.
  ผู้ติดตาม3,393,478(215,884) วิดีโอล่าสุด
 • 2 Maser Gamer Maser Gamer
  ผู้ติดตาม1,436,563(37,310) วิดีโอล่าสุด
 • 3 Xcrosz Xcrosz
  ผู้ติดตาม1,264,487(52,451) วิดีโอล่าสุด
 • 4 KRK Chanel KRK Chanel
  ผู้ติดตาม939,606(134,413) วิดีโอล่าสุด
 • 5 VVFwave Kung VVFwave Kung
  ผู้ติดตาม920,179(65,889) วิดีโอล่าสุด
 • 6 Bon Gamerz Bon Gamerz
  ผู้ติดตาม732,405(56,090) วิดีโอล่าสุด
 • 7 OPZ TV OPZ TV
  ผู้ติดตาม724,598(33,377) วิดีโอล่าสุด
 • 8 GibPuri Ch GibPuri Ch
  ผู้ติดตาม698,925(17,033) วิดีโอล่าสุด
 • 9 GunNerisM GunNerisM
  ผู้ติดตาม665,279(31,638) วิดีโอล่าสุด
 • 10 Filllykung Filllykung
  ผู้ติดตาม653,288(24,001) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +215,884 3,393,478
 • 2 +37,310 1,436,563
 • 3 +52,451 1,264,487
 • 4 +134,413 939,606
 • 5 +65,889 920,179
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +134,413 939,606
 • 2 +65,889 920,179
 • 3 +56,090 732,405
 • 4 +215,884 3,393,478
 • 5 +0 380,639
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 380,639
 • 2 +0 3,023
 • 3 +0 4,624
 • 4 +0 8,380
 • 5 +0 3,109