จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 zbing z. zbing z.
  ผู้ติดตาม5,220,514(272,953) วิดีโอล่าสุด
 • 2 My Mate Nate My Mate Nate
  ผู้ติดตาม4,410,791(235,666) วิดีโอล่าสุด
 • 3 Kan Atthakorn Kan Atthakorn
  ผู้ติดตาม2,621,102(57,119) วิดีโอล่าสุด
 • 4 Maser Gamer Maser Gamer
  ผู้ติดตาม2,144,061(79,358) วิดีโอล่าสุด
 • 5 Xcrosz Xcrosz
  ผู้ติดตาม1,888,822(61,709) วิดีโอล่าสุด
 • 6 KRK Chanel KRK Chanel
  ผู้ติดตาม1,802,124(106,977) วิดีโอล่าสุด
 • 7 Epicpb THgame Epicpb THgame
  ผู้ติดตาม1,591,911(289,528) วิดีโอล่าสุด
 • 8 KNCraZy KNCraZy
  ผู้ติดตาม1,547,958(43,419) วิดีโอล่าสุด
 • 9 Wannabe Mee Wannabe Mee
  ผู้ติดตาม1,389,334(75,785) วิดีโอล่าสุด
 • 10 Bon Gamerz Bon Gamerz
  ผู้ติดตาม1,264,159(74,547) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +272,953 5,220,514
 • 2 +235,666 4,410,791
 • 3 +57,119 2,621,102
 • 4 +79,358 2,144,061
 • 5 +61,709 1,888,822
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +251,342 748,642
 • 2 +272,953 5,220,514
 • 3 +235,666 4,410,791
 • 4 +106,977 1,802,124
 • 5 +289,528 1,591,911
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 434,639
 • 2 +0 3,618
 • 3 +0 3,007
 • 4 +0 92,689
 • 5 +0 3,017