จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 zbing z. zbing z.
  ผู้ติดตาม4,345,308(161,116) วิดีโอล่าสุด
 • 2 My Mate Nate My Mate Nate
  ผู้ติดตาม3,822,150(158,140) วิดีโอล่าสุด
 • 3 KNN | kanninich KNN | kanninich
  ผู้ติดตาม2,372,061(92,969) วิดีโอล่าสุด
 • 4 Maser Gamer Maser Gamer
  ผู้ติดตาม1,829,190(48,923) วิดีโอล่าสุด
 • 5 Xcrosz Xcrosz
  ผู้ติดตาม1,651,995(62,832) วิดีโอล่าสุด
 • 6 KRK Chanel KRK Chanel
  ผู้ติดตาม1,419,178(92,477) วิดีโอล่าสุด
 • 7 KNCraZy KNCraZy
  ผู้ติดตาม1,414,383(26,241) วิดีโอล่าสุด
 • 8 Wannabe Mee Wannabe Mee
  ผู้ติดตาม1,182,906(62,560) วิดีโอล่าสุด
 • 9 VVFwave Kung VVFwave Kung
  ผู้ติดตาม1,088,004(31,816) วิดีโอล่าสุด
 • 10 Bon Gamerz Bon Gamerz
  ผู้ติดตาม1,011,100(42,325) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +161,116 4,345,308
 • 2 +158,140 3,822,150
 • 3 +92,969 2,372,061
 • 4 +48,923 1,829,190
 • 5 +62,832 1,651,995
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +92,969 2,372,061
 • 2 +172,195 635,806
 • 3 +161,116 4,345,308
 • 4 +92,477 1,419,178
 • 5 +158,140 3,822,150
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 10,596
 • 2 +121 3,423
 • 3 +149 2,850
 • 4 +0 269,841
 • 5 +721 18,000