จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 TONKLA TONKLA
  ผู้ติดตาม0(0) วิดีโอล่าสุด
 • 2 KirosZ KirosZ
  ผู้ติดตาม115,338(0) วิดีโอล่าสุด
 • 3 Arm ASMR Arm ASMR
  ผู้ติดตาม5,812(0) วิดีโอล่าสุด
 • 4 Size Channel Size Channel
  ผู้ติดตาม17,532(0) วิดีโอล่าสุด
 • 5 Kaeru Kaeru
  ผู้ติดตาม71,670(0) วิดีโอล่าสุด
 • 6 Ice Homer Gaming Ice Homer Gaming
  ผู้ติดตาม11,655(0) วิดีโอล่าสุด
 • 7 Terkkub Terkkub
  ผู้ติดตาม10,450(0) วิดีโอล่าสุด
 • 8 G.resGresi G.resGresi
  ผู้ติดตาม8,544(0) วิดีโอล่าสุด
 • 9 KoSuMe - KsM KoSuMe - KsM
  ผู้ติดตาม11,264(0) วิดีโอล่าสุด
 • 10 SeeKerTV SeeKerTV
  ผู้ติดตาม525,938(0) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +143,407 9,246,132
 • 2 +220,018 7,570,640
 • 3 +183,754 5,275,228
 • 4 +151,579 4,503,460
 • 5 +65,317 3,936,085
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +143,407 9,246,132
 • 2 +220,018 7,570,640
 • 3 +14,905 1,314,881
 • 4 +8,959 3,764,195
 • 5 +51,129 3,919,429
 • 6 +65,317 3,936,085
 • 7 +151,579 4,503,460
 • 8 +36,596 2,088,262
 • 9 +10,081 923,377
 • 10 +19,289 1,987,066
 • 11 +4,627 3,012,681
 • 12 +183,754 5,275,228
 • 13 +53,105 1,879,987
 • 14 +39,417 3,207,626
 • 15 +75,803 2,837,522
 • 16 +8,637 1,978,125
 • 17 +40,626 2,896,193
 • 18 +48,811 2,318,425
 • 19 +61,401 2,606,669
 • 20 +21,774 1,841,392
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 0
 • 2 +0 115,338
 • 3 +0 5,812
 • 4 +0 17,532
 • 5 +0 71,670