จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 Doraraz Doraraz
  ผู้ติดตาม3,043(35) วิดีโอล่าสุด
 • 2 Dakie Dakie
  ผู้ติดตาม219,175(37) วิดีโอล่าสุด
 • 3 STW CHANEL STW CHANEL
  ผู้ติดตาม3,423(319) วิดีโอล่าสุด
 • 4 F Pongpitak F Pongpitak
  ผู้ติดตาม56,043(8,815) วิดีโอล่าสุด
 • 5 TARO Studio TARO Studio
  ผู้ติดตาม103,132(218) วิดีโอล่าสุด
 • 6 DevilMeiji DevilMeiji
  ผู้ติดตาม861,955(5,363) วิดีโอล่าสุด
 • 7 AssMax AssMax
  ผู้ติดตาม4,405(635) วิดีโอล่าสุด
 • 8 FERN FLYWIDE FERN FLYWIDE
  ผู้ติดตาม10,455(265) วิดีโอล่าสุด
 • 9 MSOFUNZ MSOFUNZ
  ผู้ติดตาม6,864(82) วิดีโอล่าสุด
 • 10 NANAKO NANAKO
  ผู้ติดตาม3,442(211) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +290,389 6,598,165
 • 2 +171,657 5,402,958
 • 3 +83,554 3,387,939
 • 4 +36,859 2,825,708
 • 5 +166,413 2,775,185
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +171,657 5,402,958
 • 2 +220,612 2,759,775
 • 3 +164,224 1,465,538
 • 4 +166,413 2,775,185
 • 5 +290,389 6,598,165
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +8,815 56,043
 • 2 +35 3,043
 • 3 +319 3,423
 • 4 +5,363 861,955
 • 5 +37 219,175