จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 KNN | kanninich KNN | kanninich
  ผู้ติดตาม2,068,491(73,489) วิดีโอล่าสุด
 • 2 KanaKiss KanaKiss
  ผู้ติดตาม599,793(59,265) วิดีโอล่าสุด
 • 3 Bon Gamerz Bon Gamerz
  ผู้ติดตาม842,230(49,313) วิดีโอล่าสุด
 • 4 Maser Gamer Maser Gamer
  ผู้ติดตาม1,621,948(73,136) วิดีโอล่าสุด
 • 5 zbing z. zbing z.
  ผู้ติดตาม3,760,862(174,795) วิดีโอล่าสุด
 • 6 THEWINNER TV THEWINNER TV
  ผู้ติดตาม417,797(48,502) วิดีโอล่าสุด
 • 7 My Mate Nate My Mate Nate
  ผู้ติดตาม3,363,094(149,023) วิดีโอล่าสุด
 • 8 Eve My Tube Eve My Tube
  ผู้ติดตาม548,758(99,517) วิดีโอล่าสุด
 • 9 FOOTBALL CLUB FOOTBALL CLUB
  ผู้ติดตาม92,092(23,216) วิดีโอล่าสุด
 • 10 KRK Chanel KRK Chanel
  ผู้ติดตาม1,115,745(77,337) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +174,795 3,760,862
 • 2 +149,023 3,363,094
 • 3 +73,489 2,068,491
 • 4 +73,136 1,621,948
 • 5 +86,007 1,410,811
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +49,313 842,230
 • 2 +77,337 1,115,745
 • 3 +174,795 3,760,862
 • 4 +149,023 3,363,094
 • 5 +73,489 2,068,491
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +1,010 0
 • 2 +1,297 7,161
 • 3 +168 7,425
 • 4 +0 3,163
 • 5 +21,033 41,169