จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 zbing z. zbing z.
  ผู้ติดตาม3,381,188(224,352) วิดีโอล่าสุด
 • 2 KanaKiss KanaKiss
  ผู้ติดตาม471,372(73,838) วิดีโอล่าสุด
 • 3 THEWINNER TV THEWINNER TV
  ผู้ติดตาม313,879(55,004) วิดีโอล่าสุด
 • 4 KRK Chanel KRK Chanel
  ผู้ติดตาม936,424(163,961) วิดีโอล่าสุด
 • 5 Ahtee PaPaNG Ahtee PaPaNG
  ผู้ติดตาม260,625(28,556) วิดีโอล่าสุด
 • 6 Bon Gamerz Bon Gamerz
  ผู้ติดตาม727,121(55,904) วิดีโอล่าสุด
 • 7 VVFwave Kung VVFwave Kung
  ผู้ติดตาม917,550(74,019) วิดีโอล่าสุด
 • 8 12TimeWe CCG 12TimeWe CCG
  ผู้ติดตาม232,123(60,829) วิดีโอล่าสุด
 • 9 Bankgarmo Bankgarmo
  ผู้ติดตาม585,016(29,157) วิดีโอล่าสุด
 • 10 Refresh Console Refresh Console
  ผู้ติดตาม58,437(12,011) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +224,352 3,381,188
 • 2 +37,198 1,431,059
 • 3 +51,027 1,261,727
 • 4 +163,961 936,424
 • 5 +74,019 917,550
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +74,019 917,550
 • 2 +163,961 936,424
 • 3 +224,352 3,381,188
 • 4 +73,838 471,372
 • 5 +55,904 727,121
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 48,408
 • 2 +0 3,005
 • 3 +0 3,023
 • 4 +0 4,624
 • 5 +0 4,925