จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 ohana clip ohana clip
  ผู้ติดตาม1,136,586(71,154) วิดีโอล่าสุด
 • 2 zbing z. zbing z.
  ผู้ติดตาม5,230,293(279,784) วิดีโอล่าสุด
 • 3 Bon Gamerz Bon Gamerz
  ผู้ติดตาม1,267,110(75,321) วิดีโอล่าสุด
 • 4 KanaKiss KanaKiss
  ผู้ติดตาม961,641(63,123) วิดีโอล่าสุด
 • 5 Epicpb THgame Epicpb THgame
  ผู้ติดตาม1,591,911(289,528) วิดีโอล่าสุด
 • 6 My Mate Nate My Mate Nate
  ผู้ติดตาม4,410,791(235,666) วิดีโอล่าสุด
 • 7 KRK Chanel KRK Chanel
  ผู้ติดตาม1,808,352(112,348) วิดีโอล่าสุด
 • 8 1412 1412
  ผู้ติดตาม0(135,750) วิดีโอล่าสุด
 • 9 UDiEX2 UDiEX2
  ผู้ติดตาม748,642(251,342) วิดีโอล่าสุด
 • 10 PJY` Gamer PJY` Gamer
  ผู้ติดตาม881,423(152,024) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +279,784 5,230,293
 • 2 +235,666 4,410,791
 • 3 +57,119 2,621,102
 • 4 +81,640 2,147,388
 • 5 +63,560 1,891,444
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +289,528 1,591,911
 • 2 +112,348 1,808,352
 • 3 +251,342 748,642
 • 4 +279,784 5,230,293
 • 5 +235,666 4,410,791
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 3,618
 • 2 +0 434,639
 • 3 +0 3,017
 • 4 +0 92,689
 • 5 +0 3,007