จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 zbing z. zbing z.
  ผู้ติดตาม9,161,994(229,815) วิดีโอล่าสุด
 • 2 My Mate Nate My Mate Nate
  ผู้ติดตาม7,421,180(330,272) วิดีโอล่าสุด
 • 3 i am official channel i am official channel
  ผู้ติดตาม1,306,112(16,811) วิดีโอล่าสุด
 • 4 fedfeclip fedfeclip
  ผู้ติดตาม3,758,079(11,579) วิดีโอล่าสุด
 • 5 MonDEV MonDEV
  ผู้ติดตาม3,887,035(73,365) วิดีโอล่าสุด
 • 6 KRK Studio KRK Studio
  ผู้ติดตาม3,901,132(83,065) วิดีโอล่าสุด
 • 7 1412 1412
  ผู้ติดตาม4,429,862(422,555) วิดีโอล่าสุด
 • 8 Bon Gamerz Bon Gamerz
  ผู้ติดตาม2,071,034(55,970) วิดีโอล่าสุด
 • 9 True Fantasia True Fantasia
  ผู้ติดตาม917,863(12,071) วิดีโอล่าสุด
 • 10 [tackle4826] - Tackle Minecraft [tackle4826] - Tackle Minecraft
  ผู้ติดตาม1,976,632(30,593) วิดีโอล่าสุด
 • 11 Kan Atthakorn Kan Atthakorn
  ผู้ติดตาม3,009,969(7,259) วิดีโอล่าสุด
 • 12 UDiEX2 UDiEX2
  ผู้ติดตาม5,176,243(420,349) วิดีโอล่าสุด
 • 13 THEWINNER TV THEWINNER TV
  ผู้ติดตาม1,853,906(65,732) วิดีโอล่าสุด
 • 14 Maser Gamer Maser Gamer
  ผู้ติดตาม3,182,806(49,435) วิดีโอล่าสุด
 • 15 KNCraZy KNCraZy
  ผู้ติดตาม1,973,255(19,285) วิดีโอล่าสุด
 • 16 LowGrade LowGrade
  ผู้ติดตาม2,798,494(122,347) วิดีโอล่าสุด
 • 17 Xcrosz Xcrosz
  ผู้ติดตาม2,873,640(69,156) วิดีโอล่าสุด
 • 18 ohana clip ohana clip
  ผู้ติดตาม2,286,435(63,024) วิดีโอล่าสุด
 • 19 VVFwave Kung VVFwave Kung
  ผู้ติดตาม1,830,515(43,880) วิดีโอล่าสุด
 • 20 Jamezabang J-Z-B Jamezabang J-Z-B
  ผู้ติดตาม2,580,799(87,700) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +229,815 9,161,994
 • 2 +330,272 7,421,180
 • 3 +420,349 5,176,243
 • 4 +422,555 4,429,862
 • 5 +83,065 3,901,132
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +229,815 9,161,994
 • 2 +330,272 7,421,180
 • 3 +16,811 1,306,112
 • 4 +11,579 3,758,079
 • 5 +73,365 3,887,035
 • 6 +83,065 3,901,132
 • 7 +422,555 4,429,862
 • 8 +55,970 2,071,034
 • 9 +12,071 917,863
 • 10 +30,593 1,976,632
 • 11 +7,259 3,009,969
 • 12 +420,349 5,176,243
 • 13 +65,732 1,853,906
 • 14 +49,435 3,182,806
 • 15 +19,285 1,973,255
 • 16 +122,347 2,798,494
 • 17 +69,156 2,873,640
 • 18 +63,024 2,286,435
 • 19 +43,880 1,830,515
 • 20 +87,700 2,580,799
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 17,225
 • 2 +0 67,786
 • 3 +0 11,462
 • 4 +0 8,247
 • 5 +0 10,524