จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 zbing z. zbing z.
  ผู้ติดตาม9,246,132(143,407) วิดีโอล่าสุด
 • 2 My Mate Nate My Mate Nate
  ผู้ติดตาม7,570,640(220,018) วิดีโอล่าสุด
 • 3 iam official channel iam official channel
  ผู้ติดตาม1,314,881(14,905) วิดีโอล่าสุด
 • 4 fedfeclip fedfeclip
  ผู้ติดตาม3,764,195(8,959) วิดีโอล่าสุด
 • 5 MonDEV MonDEV
  ผู้ติดตาม3,919,429(51,129) วิดีโอล่าสุด
 • 6 KRK Studio KRK Studio
  ผู้ติดตาม3,936,085(65,317) วิดีโอล่าสุด
 • 7 1412 1412
  ผู้ติดตาม4,503,460(151,579) วิดีโอล่าสุด
 • 8 Bon Gamerz Bon Gamerz
  ผู้ติดตาม2,088,262(36,596) วิดีโอล่าสุด
 • 9 True Fantasia True Fantasia
  ผู้ติดตาม923,377(10,081) วิดีโอล่าสุด
 • 10 [tackle4826] - Tackle Minecraft [tackle4826] - Tackle Minecraft
  ผู้ติดตาม1,987,066(19,289) วิดีโอล่าสุด
 • 11 Kan Atthakorn Kan Atthakorn
  ผู้ติดตาม3,012,681(4,627) วิดีโอล่าสุด
 • 12 UDiEX2 UDiEX2
  ผู้ติดตาม5,275,228(183,754) วิดีโอล่าสุด
 • 13 THEWINNER TV THEWINNER TV
  ผู้ติดตาม1,879,987(53,105) วิดีโอล่าสุด
 • 14 Maser Gamer Maser Gamer
  ผู้ติดตาม3,207,626(39,417) วิดีโอล่าสุด
 • 15 LowGrade LowGrade
  ผู้ติดตาม2,837,522(75,803) วิดีโอล่าสุด
 • 16 KNCraZy KNCraZy
  ผู้ติดตาม1,978,125(8,637) วิดีโอล่าสุด
 • 17 Xcrosz Xcrosz
  ผู้ติดตาม2,896,193(40,626) วิดีโอล่าสุด
 • 18 ohana clip ohana clip
  ผู้ติดตาม2,318,425(48,811) วิดีโอล่าสุด
 • 19 Jamezabang J-Z-B Jamezabang J-Z-B
  ผู้ติดตาม2,606,669(61,401) วิดีโอล่าสุด
 • 20 VVFwave Kung VVFwave Kung
  ผู้ติดตาม1,841,392(21,774) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +143,407 9,246,132
 • 2 +220,018 7,570,640
 • 3 +183,754 5,275,228
 • 4 +151,579 4,503,460
 • 5 +65,317 3,936,085
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +143,407 9,246,132
 • 2 +220,018 7,570,640
 • 3 +14,905 1,314,881
 • 4 +8,959 3,764,195
 • 5 +51,129 3,919,429
 • 6 +65,317 3,936,085
 • 7 +151,579 4,503,460
 • 8 +36,596 2,088,262
 • 9 +10,081 923,377
 • 10 +19,289 1,987,066
 • 11 +4,627 3,012,681
 • 12 +183,754 5,275,228
 • 13 +53,105 1,879,987
 • 14 +39,417 3,207,626
 • 15 +75,803 2,837,522
 • 16 +8,637 1,978,125
 • 17 +40,626 2,896,193
 • 18 +48,811 2,318,425
 • 19 +61,401 2,606,669
 • 20 +21,774 1,841,392
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 0
 • 2 +0 115,338
 • 3 +0 5,812
 • 4 +0 17,532
 • 5 +0 71,670