วิดีโอ

คลิปใหม่ ดูทั้งหมด
จัดอันดับแคสเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Caster New Subs Total Subs
 • 1 +172,819 2,810,385
 • 2 +41,385 1,312,029
 • 3 +31,225 1,151,090
 • 4 +54,074 727,852
 • 5 +54,878 683,953
 • Pos. Caster New Subs Total Subs
 • 1 +51,507 567,472
 • 2 +48,531 309,096
 • 3 +54,074 727,852
 • 4 +54,878 683,953
 • 5 +172,819 2,810,385
 • Pos. Caster New Subs Total Subs
 • 1 +0 3,033
 • 2 +38 3,707
 • 3 +28 1,254
 • 4 +4 6,234
 • 5 +101 4,554