วิดีโอ

คลิปใหม่ ดูทั้งหมด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
  • Pos. Creator New Subs Total Subs
  • 1 +309,525 7,630,163
  • 2 +133,665 5,817,062
  • 3 +52,929 3,570,740
  • 4 +164,792 3,533,264
  • 5 +128,541 3,229,078
  • Pos. Creator New Subs Total Subs
  • 1 +151,981 1,927,599
  • 2 +164,792 3,533,264
  • 3 +290,884 2,656,252
  • 4 +274,617 2,741,394
  • 5 +309,525 7,630,163
  • Pos. Creator New Subs Total Subs
  • 1 +0 139,907
  • 2 +1,347 81,884
  • 3 +237 237
  • 4 +0 189,500
  • 5 +0 3,021