วิดีโอ

[LIVE] PERSONA 5 | PS4 | #4 ก่อนจะถึงวันประชุมบอร์ดโรงเรียน

View 270
เผยแพร่เมื่อ 21 มกราคม 2561

Follow Social Media

 • Thumbnail
 • Thumbnail
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +343,023 7,534,847
 • 2 +147,089 5,779,894
 • 3 +50,419 3,544,838
 • 4 +219,623 3,481,853
 • 5 +145,530 3,199,086
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +219,623 3,481,853
 • 2 +106,137 1,389,612
 • 3 +173,010 1,880,892
 • 4 +343,023 7,534,847
 • 5 +275,158 2,643,888
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +696 76,893
 • 2 +298 5,307
 • 3 +2,632 30,599
 • 4 +720 47,590
 • 5 +198 10,032