วิดีโอ

คลิปใหม่
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +133,986 3,505,160
 • 2 +142,580 3,176,334
 • 3 +59,206 1,940,128
 • 4 +76,779 1,507,604
 • 5 +38,762 1,296,707
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +142,580 3,176,334
 • 2 +59,206 1,940,128
 • 3 +133,986 3,505,160
 • 4 +21,264 898,287
 • 5 +72,517 314,254
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +110 3,102
 • 2 +554 53,398
 • 3 +140 4,216
 • 4 +395 3,693
 • 5 +22,296 665,950