จัดอันดับครีเอเตอร์

จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +210,000 11,200,000
 • 2 +160,000 9,170,000
 • 3 +80,000 4,620,000
 • 4 +40,000 4,540,000
 • 5 +70,000 4,250,000
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +210,000 11,200,000
 • 2 +160,000 9,170,000
 • 3 +0 3,480,000
 • 4 +10,000 1,380,000
 • 5 +0 2,760,000
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 29,200
 • 2 +0 159,000
 • 3 +0 45,600
 • 4 +0 25,200
 • 5 +0 5,620