จัดอันดับครีเอเตอร์

 • 1 zbing z. zbing z.
  ผู้ติดตาม10,300,000(210,000) วิดีโอล่าสุด
 • 2 My Mate Nate My Mate Nate
  ผู้ติดตาม8,140,000(160,000) วิดีโอล่าสุด
 • 3 1412 1412
  ผู้ติดตาม5,150,387(218,437) วิดีโอล่าสุด
 • 4 KRK Studio KRK Studio
  ผู้ติดตาม4,250,000(80,000) วิดีโอล่าสุด
 • 5 MonDEV MonDEV
  ผู้ติดตาม4,110,000(40,000) วิดีโอล่าสุด
 • 6 fedfeclip fedfeclip
  ผู้ติดตาม3,820,000(10,000)
 • 7 Maser Gamer Maser Gamer
  ผู้ติดตาม3,350,000(30,000) วิดีโอล่าสุด
 • 8 LowGrade LowGrade
  ผู้ติดตาม3,330,000(150,000) วิดีโอล่าสุด
 • 9 Nate & Mee Nate & Mee
  ผู้ติดตาม3,120,000(40,000) วิดีโอล่าสุด
 • 10 Xcrosz Xcrosz
  ผู้ติดตาม3,040,000(30,000) วิดีโอล่าสุด
จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +210,000 10,300,000
 • 2 +160,000 8,140,000
 • 3 +218,437 5,150,387
 • 4 +80,000 4,250,000
 • 5 +40,000 4,110,000
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +210,000 10,300,000
 • 2 +160,000 8,140,000
 • 3 +10,000 1,350,000
 • 4 +40,000 4,110,000
 • 5 +10,000 3,820,000
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 20,700
 • 2 +0 10,700
 • 3 +0 4,370
 • 4 +0 4,980
 • 5 +0 10,600