วิดีโอ

จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +210,000 11,300,000
 • 2 +160,000 9,190,000
 • 3 +80,000 4,630,000
 • 4 +40,000 4,570,000
 • 5 +70,000 4,260,000
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +210,000 11,300,000
 • 2 +160,000 9,190,000
 • 3 +0 3,500,000
 • 4 +10,000 1,380,000
 • 5 +0 2,770,000
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 94,800
 • 2 +0 146,000
 • 3 +0 23,300
 • 4 +0 43,900
 • 5 +0 14,600