วิดีโอ

จัดอันดับครีเอเตอร์ ดูทั้งหมด
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +210,000 10,700,000
 • 2 +160,000 8,770,000
 • 3 +80,000 4,490,000
 • 4 +40,000 4,250,000
 • 5 +70,000 4,180,000
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +210,000 10,700,000
 • 2 +160,000 8,770,000
 • 3 +0 3,360,000
 • 4 +10,000 1,370,000
 • 5 +40,000 4,250,000
 • Pos. Creator New Subs Total Subs
 • 1 +0 615,000
 • 2 +0 1,590,000
 • 3 +0 1,080,000
 • 4 +0 0
 • 5 +0 47,800